Rezervace sportovní haly

Pronájem sportovní haly

 

V případě pronájmu sportovní haly pro organizování jakéhokoliv turnaje nebo utkání, které nelze uskutečnit v rámci přidělených hodin v platném týdenním rozvrhu, musí být termín akce oznámen alespoň 14 dní dopředu vedoucí Kulturního a sportovního zařízeni ( Soňa Pachlová tel: 606 025 909 ).

Takové akce je možné organizovat pouze v sobotu zpravidla v době od 8:00 do 14:00. Akce se může uskutečnit v případě, že je termín volný.

Pořádání akcí mimo sobotu je možné jen výjimečně, a to pouze v případě,  že není možné jiné řešení a termín takovéto akce bude nahlášen v dostatečném předstihu ( minimálně 1 měsíc).