Rezervace sportovní haly

Pronájem sportovní haly

 

V případě pronájmu sportovní haly pro organizování jakéhokoliv turnaje nebo utkání, které nelze uskutečnit v rámci přidělených hodin v platném týdenním rozvrhu, musí být termín akce oznámen alespoň 14 dní dopředu vedoucí Kulturního a sportovního zařízeni ( Soňa Pachlová tel: 606 025 909 ).

Takové akce je možné organizovat pouze v sobotu zpravidla v době od 8:00 do 14:00. Akce se může uskutečnit v případě, že je termín volný.

Pořádání akcí mimo sobotu je možné jen výjimečně, a to pouze v případě,  že není možné jiné řešení a termín takovéto akce bude nahlášen v dostatečném předstihu ( minimálně 1 měsíc). 

 

 

Pronájem sportovní haly

 

Datum                               Čas                                         Nájemce

18. 1. 2020                       14:00 – 19:00                         Pronájem, Spolek pro rodinu

31. 1. - 2. 2. 202                                                              SHK Velká nad Veličkou

15. 2. 2020                          8:00 - 14 :00                        Pronájem, Lipov

16. 2. 2020                        12:00 – 14:30                        SHK Veselí nad Moravou

22. 2. 2020                          8:30 - 12:00                         SHK Velká nad Veličkou

28. 3. 2020 - 1. 3. 2020                                                   SHK Velká nad Veličkou

6. 3. 2020 - 8. 3. 2020                                                     SHK Velká nad Veličkou

13. 3. 2020                        19:00 – 21:00                        Příprava na závody, hasiči

14. 3. 2020                          7:00 – 20:00                        Hasičské závody