Propozice

Horňácký zpěváček

a

Děti a píseň Slovácko

 

Cílem všech místních, regionálních a neregionálních přehlídek a soutěží je podpora přirozené zpěvnosti mezi dětmi a mládeží ve vztahu k lidové písni. Posílení jejich vlastní vědomé regionální příslušnosti a umožnění společného vystoupení dětí z různých regionů Slovácka.

 

Slovácko je a vždy bylo – ve vztahu k lidové písni- historicky nejzpěvnějším regionem. Tady bylo zapsáno největší množství lidových písní. Sem zajížděli pro inspiraci největší hudební skladatelé, odtud pocházejí první audiozáznamy lidového zpěvu. Ze Slovácka vzešly ikony lidových zpěváků. Zpěvnosti ubývá. Nezpívá se doma, udržení a rozšíření dětské zpěvnosti není zařazeno ani do školních osnov.

 

Jednou z mála možností ukázat a podpořit dětské zpívání jsou soutěže a přehlídky. V mnoha dětech dokáží ( někdy nečekaně ) vzbudit trvalý zájem o lidovou píseň a díky nim je možno rozpoznat či podpořit dětský pěvecký talent. Z potřeby vytvořit jednotnou koncepci, pravidla, postupový klíč těchto soutěží se jejich organizátoři z celé České republiky a pořadatelé (Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Město Veselí nad Moravou, BROLN, aj.) shodli na následných jednotných propozicích:

 

 • Soutěž v sólovém zpěvu lidových písní Horňácký zpěváček je rozdělena na dvě věkové kategorie:   

 •               1. kategorie - děti od 10 do 15 let

                     2. kategorie -  děti do 10let

 • Věkovým kritériem se rozumí věk účastníka dosažený v kalendářním roce konání soutěže (např. děti narozené po 1. 1. 2009 soutěží v kategorii 1, děti narozené po 1. 1. 2003 již nejsou soutěžící a mohou zpívat bez hodnocení jako hosté)

 • Účastník může soutěžit jen za jeden region. Zúčastnit se smí pouze jedné regionální soutěže.

 • Účastník se představí v kroji s repertoárem regionu, ve kterém soutěží (nerozhoduje místo trvalého bydliště, ale kroj a píseň).

 • .............................................................................................................................................................................................................

 • V regionální soutěži Horňácký zpěváček se děti prezentují:

V 1. kategorii - dvěma písněmi. Jedna s písní a capella - bez doprovodu, druhá píseň s doprovodem CM

V 2. kategorii - jednou písní (s doprovodem)

 • Není přípustné soutěžit s komponovanou sérií písní (řetězení písní do sady)

 • Výkony soutěžících posoudí odborná porota, a to dle následných kritérií:

 1. Obecná hudební kvalita výkonu (intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost textu)

 2. Obecná pěvecká kvalita výkonu (výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem a tembrem)

 3. Regionální a stylová čistota výkonu (výběr písně a stylové zvládnutí jejího charakteru, správná výslovnost příslušného nářečí, přiměřená volba písně k věku interpreta)

 4. Celkový hudební dojem a emociální náboj výkonu.

 5. Spolupráce s doprovodnou kapelou

 

 • Na základě bodového hodnocení výkonů vybere odborná porota stanovený počet účastníků bez stanovení pořadí, postupujících do dalších kol soutěže.

 

Soutěž Děti a píseň – Slovácko, kam postoupí 3 děti z Horňácka od 10 do 15 let se bude konat v neděli 28. dubna 2019 ve Veselí nad Moravou.

 

 

 

Pro děti do 10 let existuje možnost postupu na přehlídku “Zpěváček Slovácka 2019”, kterou organizuje agentura AV ve spolupráci s městem Hluk a měla by se konat 23. 6.  2019 v Hluku.

Přihlášky prosím posílejte do 23. 2. 2019 na email: pachlova@obecvelka.cz nebo na adresu Kulturního domu, Velká nad Veličkou 586,

696 74, v případě potřeby volejte na tel: 606 025 909