Horňácké slavnosti

Horňácké slavnosti 2020

Zrušeno

Zrušení konání Horňáckých slavností

a Ozvěn Horňácka v roce 2020

– tisková zpráva 15. dubna 2020

   Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce

V souvislosti s usnesením vlády České republiky

o přijetí krizového řízení, aktuálně prodlouženým trváním nouzového stavu, s ohledem na doposud přijatá, platná a související mimořádná opatření ústředních správních úřadů a s ohledem na předpokládaný vývoj rozvolňování přijatých opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19,

přijala Rada Obce Velká nad Veličkou

usnesení č. 150420/1, na základě kterého jsou bez náhrady zrušeny Horňácké slavnosti 2020

a usnesení č. 150420/2, na základě kterého jsou bez náhrady zrušeny Ozvěny Horňácka 2020.

K tomuto rozhodnutí dospěla Rada Obce Velká nad Veličkou po pečlivém zvážení všech okolností

a po předchozím projednání s odbornou veřejností, organizátory a autory pořadů.

Využití připravovaných programů se předpokládá v roce 2021.