GDPR

GDPR – Ochrana osobních údajů

Organizační složka Kulturního a sportovního zařízení Velká nad Veličkou se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu a dle nařízení Evropské komise 679/2016 zde dne 27. dubna 2016, tzv. GDPR a vnitrostátních právních předpisů s ním souvisejících. 

 

Správce osobních údajů: Organizační složky Kulturního a sportovního zařízení Velká nad Veličkou

Pověřenec na ochranu osobních údajů: Externista, Mgr. Jakub Kohút, tel: 722184687, kohut@hornacko.info 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů

V rámci všech akcí pořádaných Kulturním a sportovním zařízení ve Velké nad Veličkou či akcích pořádaných v prostorech Kulturního domu nebo sportovní haly budou pořizovány obrazové či zvukové záznamy a fotografie sloužící k propagaci, prezentaci a dokumentaci organizátora akce.

Za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty, nenese Organizační složka kulturního a sportovního zařízení Velká nad Veličkou žádnou odpovědnost.