Ceník pronájmu

  Sál pro komerční společenské akce ( plesy, apod.) ...........5.000 Kč

   Sál pro kulturní akce ............................................................1.000 Kč

   Sál se spolupořadatelstvím obce................................................0 Kč

   Velký sál na soukromé akce 1 den.......................................3.000 Kč

   Malý sál na soukromé akce 1 den........................................1.000 Kč

   Malý sál 1 hod. .......................................................................100 Kč

   Klubovna ( 29, 36 )  1 hod. .....................................................100 Kč

   Cena ozvučení, osvětlení ( vlastní obsluha ) ..........................200 Kč/ 1 hod

   Cena ozvučení, osvětlení ( náš zvukař )................................. 300 Kč/ 1 hod